Какво е Домейн?

Домейнът (от англ. domain – владение, област, обхват) е уникално име, състоящо се от поредица от символи – букви, цифри и тирета, разделени с точки и сочещо към конкретен уеб сайт. Често, когато се говори за домейн име се използва само думата домейн, а регистраторите на домейн имена се наричат собственици на домейн името , въпреки че регистрирането му не поражда никаква правна собственост, само изключително право на ползване. На всяко домейн име отговаря IP адрес, който е номер на компютъра, върху който физически е разположен сайта . IP-адресите представляват поредица от цифри от 0 до 255 подредени в 4 групи, например 114.25.55.55, Но тъй като е трудно да се запомнят всички тези цифри, е въведена ситема за домейн имена.

Или казано по-просто: домейнът е уникалното име, под което ще се разположи вашият интернет сайт, когато бъде създаден и публикуван в световната мрежа. Например ineahost.com е домейн името на ИнеаХост, google.com е домейна на търсачката google.

  • 47 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Какво е 'Add-On' домейн?

  “Add-on” домейн е отделен домейн, който може да се добави към съществуващия...

Какво е Паркиран домейн (Parked Domain)?

Паркиранeто на домейни позволява насочването на едно или няколко домейн имена към един и същ...

Какво е Поддомейн ('subdomain')?

  Поддомейн e домейн, който е част от главния домейн. Обикновено поддомейнът е описателно...

Как да си насоча нейм сървърите към вас?

Първо ще получите нов хостинг акаунт с нас. След това ние ще трансферираме всички файлове за...