Articles

 Как да добавя FTP акаунт?

FTP акаунта създава папка на ниво public_html за Вашия уебсайт, което позволява на външни...

 Как да използвам FTP?

В зоната за FTP са всички инструменти, които са Ви необходими за настройването и управлението на...

 Как да изтрия FTP акаунт?

Изтриването на FTP акаунт е лесно, както и създаването му. Изтриването му не изтрива папката или...

 Как да контролирам FTP сесиите?

Можете да видите или прекратите FTP сесии използвайки дадените от нас контроли за FTP сесии. Това...

 Промяна на паролата на FTP акаунт

Добра идея е периодично да сменяте Вашата парола. Винаги трябва да сменяте Вашата парола, ако...

 Сваляне на FTP логовете за достъп

Свалянето на този лог е полезно за следенето на действията във Вашето FTP и с Вашия домейн.За да...