Условия за ползване(УзП)

Когато съдържанието гласи: "Ние", това включва БГ хостинг ООД или всяко лице, което е упълномощено да действа по инструкции на БГ хостинг ООД. "Вие" включва лицето, закупило услугите ни или лице, което действа по указания на клиента. "Член" включва купувача на услугите или лице, което действа по указания на купувача. "Регистрантът" (Registrant) включва лицето, което кандидатства за име на домейн или всяко лице, което действа по указания на регистранта. "Регистърът" (Registry) се отнася до Регистърът, с който са регистрирани домейни. "Сървър" означава оборудването на компютърен сървър, чрез който се предоставят услугите. "Уеб Сайт" означава мястото на сървъра, разпределени от нас към вас за употреба от вас чрез даден сайт в Интернет. "УзП" включва това Споразумение. БГ хостинг ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време, влизащи в сила веднага след публикуването им на този адрес: http://ineahost.com/tos.html С оглед на взаимните интереси, страните се споразумяват за следното, което се прилага по време на срока на настоящото Споразумение:

1. Регистрация на домейн

1.1 Ние не гарантираме, че името на домейна, който искате да регистрирате е в състояние да бъде регистрирано от или за вас, или че ще бъде регистрирано на Ваше име. Следователно Вие не трябва да смятате регистрацията на исканите от Вас домейн(и) за извършена , докато не Ви уведомим, че домейна или домейните са били успешно регистрирани. Всяко действие, предприето от вас преди това уведомление е на Ваш собствен риск.

1.2 Регистрацията и използването на името на вашия домейн е съобразена със сроковете и условията за ползване, прилагани от съответния орган за регистриране; Ваше задължение е да се запознаете и да сте наясно с тези Условия и да се съобразявате с тях. Вие нямате право да предявявате иск срещу нас при отказ за регистриране на име на домейн. Всички административни такси, платени от Вас не подлежат на връщане при отказ на органа да регистрира желаното от Вас име.

1.3 Ние не поемаме никаква отговорност по отношение на използването от Ваша страна на домейн(и); всички спорове между вас и всяко друго лице, трябва да бъдат решени между заинтересованите в този спор страни. При възникване на такива спорове, ще имаме правото, по наше усмотрение и без да посочваме причина, да откажем, да спрем или да анулираме регистрацията на домейна. Ние също имаме право да предоставим информация на съответния регистрационен орган, но не сме задължени да участваме в такива спорове.

1.4 Ние няма да освободим домейн за трансфер към друг доставчик , ако не сме получили пълно плащане за този домейн.

2. Хостинг на уеб сайт и електронна поща

2.1 Не представляваме и не даваме гаранции за точността или качеството на информацията, получена от който и да било посредством сървъра и не носим никаква отговорност за всякакви загуби или повреди на всякаква информация, съхранявана на сървъра.

2.2 Длъжни сте да осъществявате и поддържате адекватна защита по отношение на всякакви загуби или повреди на информацията, съхранявана на сървъра.

2.3 Вие заявявате, поемате задължение и гарантирате, че ще използвате Вашия уебсайт само за цели позволени от закона. По-специално, Вие заявявате, гарантирате и се задължавате , че:

2.3.1 няма да използвате сървъра по начин, който нарушава закон и/или правила, нито по начин, който нарушава правата на което и да е трето лице; също така няма да оторизирате или давате разрешение на всяко друго лице да извършва посочените действия.

2.3.2 няма да качвате, давате линк или да препращате:

(a) какъвто и да е материал, който е незаконен, заплашителен, обиден, злонамерен, клеветнически, нецензурен, порнографски, неприличен, осквернителен или по какъвто и да е друг начин нежелателен според БГ хостинг ООД.

(b) какъвто и да е материал, съдържащ вирус или друга вредна компютърна програма.

(c) какъвто и да е материал, който представлява престъпление, или нарушава който и да е патент, търговска марка, право на дизайн, авторско право или каквото и да е друго право на интелектуална собственост или подобни права на което и да е лице, което би могло да е подчинено на законите на която и да е юрисдикция.

2.3.3 няма да изпращате масова (bulk) електронна поща от нашата мрежа, нито ще поддържате сайт хостван през нашата мрежа , който се използва за масов (bulk) e-мейл.

2.3.4 няма да си служите с програми, които консумират изключително количество системни ресурси, включващи, но не и ограничени до цикли на процесора и паметта. Не хостваме IRC, IRC ботове, или други натоварващи ресурсите на сървъра програми.

2.3.5 Ако надвишавате определеното Ви дисково пространство/ трафик, фиксиран в закупения от Вас план, Вие се съгласявате да закупите надхвърлените ресурси , както е описано по нататък в раздел Планове. Такова плащане трябва да става своевременно и не подлежи на дискутиране.

2.4 Запазваме си правото да премахваме от Вашия уеб сайт без предупреждение, какъвто и да е материал, който считаме за неподходящ. Не поддържаме хостинг за Warez, материали с непълнолетни, порнографски материали или MP3- ки със защитени авторски права.

2.5 Длъжни сте да опазвате своите данни, парола или друга конфиденциална информация, свързана с акаунта Ви и трябва да ни известите незабавно за всякакъв вид разрешено или неразрешено използване на Вашия акаунт или при нарушаване на сигурността, включително загуба, кражба или неразрешено разкриване на вашата парола или друга конфиденциална информация.

2.6 Длъжни сте да съблюдавате процедурите, които периодично може да ви препоръчваме и да не използвате сървъра, по начин ощетяващ другите ни клиенти.

2.7 Членове ползващи безплатен хостинг не могат да се възползват от промоциите, които се предлагат и продават на членове, които заплащат за него.

2.7.1 Членове ползващи безплатен хостинг трябва да сложат банер, предоставен от БГ хостинг ООД.

2.8 Трябва да бъдете сигурни, че всякаква електронна поща е изпратена в съответствие с приложимото законодателство.

2.8.1 Изпращането на нежелани електронни съобщения, включително, но не и ограничени до комерсиално съдържание и информационни съобщения е изрично забранено. Членовете не могат да използват мейл сървър на друг сайт за получаване и изпращане на електронни съобщения, без изричното разрешение от собственика на този сайт.

2.8.2 В противоречие с политиката на БГ хостинг ООД е наши членове да използват наши сървъри, за да причиняват или участват в някое от следните действия:

- Да изпращат масови електронни съобщения; независимо дали са нежелани.

- Да бъдат въвлечени в някое от гореизброените действия, като използват услугите на друг доставчик, но да канализират такива действия през сървър, предоставен от БГ хостинг ООД или да използват сървър на БГ хостинг ООД като мейл дроп за отговори.

- Да фалшифицират потребителска информация предоставена на БГ хостинг ООД или на други потребители на Услугата, във връзка с използването на Услуга на БГ хостинг ООД.

2.8.2(a) Последици при нарушение:

Когато БГ хостинг ООД се съмнява за наличие на предполагаемо нарушение на Политиката за допустимо използване, БГ хостинг ООД ще започне разследване по случая. По време на разследването БГ хостинг ООД може да ограничи достъпа на членовете си, за да предотврати по-нататъшни неразрешени действия. В зависимост от степента на нарушението БГ хостинг ООД може по своя преценка да ограничи, да преустанови или да затвори акаунт на свой член и/или да упражнява други легални средства за защита.

2.8.2(b) Който наруши тези срокове и условия, ще бъде държан отговорен за каквито и да е или всички разходи, направени от БГ хостинг ООД като резултат от това нарушение. Това включва, но не се ограничава до такси за адвокати и разходи възникнали в резултат на отговори на оплаквания и разчистване на нежелана комерсиална поща и/или неоторизирани масови електронни съобщения и/ или нарушение срещу сървърите, което е 100 лв./час, с минимум такса на всеки час, плюс 2 лв. за всяко масово електронно съобщение, плюс 2 лв. за всяко получено оплакване.Таксата за поддръжката на сървъра е 85 лв./час.

2.8.3 БГ хостинг ООД не извършва обезщетения за прекъсвания, поради неработеща Услуга в резултат на нарушение на някоя от политиките.

2.9 Всеки достъп до други мрежи, вързани към БГ хостинг ООД трябва да е съобразен с правилата, прилагани за тези мрежи.

2.10 Макар да полагаме всички разумни усилия, за да осигурим целостта и сигурността на сървъра, не гарантираме, че сървърът ще е в пълна безопасност от неоторизирани потребители или хакери и ние не носим отговорност за неполучаване или погрешно направление на електронната поща или за каквито и да било други неуспехи на електронната поща.

2.11 Можете да отказвате Услуги по всяко време от Вашия Клиентски Профил или чрез изпращане на съобщение от Системата за Запитвания (HelpDesk) към отдел Поддръжка.

3. Наличност на услугите

3.1 Наше задължение е да полагаме всички разумни усилия, за да Ви осигуряваме по всяко време достъп до сървъра и Услугите ни, но ние не трябва да бъдем държани отговорни за прекъсвания на Услугата или работата на сървъра.

3.2 Имаме правото да прекратяваме Услугите по всяко време и по всякаква причина. Ако такова прекратяване е по-дълготрайно , Вие ще бъдете уведомени за причината. Като reseller или под-клиент, ваша е отговорността да се грижите за подсигуряването на сайтове, които са Ваши или тези, за които сте отговорни. Запазваме си и правото да не разрешаваме услуги/хостинг до който и да е клиент ако сметнем за необходимо и не носим отговорност за това. Обърнете внимание, че не предлагаме никакъв вид компенсации във връзка с гарантирането на работата на мрежата.

3.3 Услугата, предоставена на Вас и вашия акаунт при нас не могат да бъдат прехвърляни или използвани от друго лице освен Вас. Не се позволява пускането на повече от една log-in сесия в даден момент. Ако имате повече акаунти, сте ограничени до една log-in сесия на системен акаунт по всяко време; потребителски програми могат да бъдат пускани само по време на log- in сесиите. Ако акаунта Ви е бил трансфериран към друго лице, или по друг начин се нарушава тази клауза, ние имаме право да анулираме акаунта и да прекратим услугите и/или това Споразумение незабавно.

4. Плащане

4.1 Всички такси, които плащате за услугите трябва да бъдат в съответствие с размера на таксите и тарифите публикувани от нас периодично на нашия уеб сайт и трябва да бъдат изплащани своевременно. Запазваме си правото да променяме цените по всяко време, като всички предплатени услуги запазват старите си цени.

4.2 Плащането се дължи на всеки месец, тримесечие, половин година, 1 или 2 години, като се има предвид датата, на която Услугата е станала активна, докато не бъде получено уведомление за прекратяване. Ако избрания метод на плащане е кредитна/дебитна карта, Вие можете да оторизирате БГ хостинг ООД да таксува дадената сума автоматично от Вашата карта.

4.3 Всички плащания трябва да бъдат в български левове или в US долари.

4.4 Дори и да не се нарушават другите ни права и правата на обезщетения по това Споразумение, ако някоя дължима сума не е изплатена преди крайната дата, то ние може да прекратим услугите си към Вас.

4.5 Всички дължими от клиента такси трябва да бъдат заплащани в срок. БГ хостинг ООД си запазва правото да прекрати доставката на всяка услуга, която не е заплатена до 7 дни след изтичането на последния срок. Клиентът се съгласява да заплати всички разходи по повторното пускане на услугата в действие, ако такива са налице. БГ хостинг ООД начислява еднократна такса "просрочено плащане" след изтичането на 7 дни от крайния срок върху просрочени плащания по услуги и продукти, която се равнява на 15% от стойноста на незаплатената проформа фактура или фактура.

4.6 Клиент, чийто домейн (уеб адрес) е изтекъл и чиято дата на абонамент е просрочена се счита за загубил правата си на собственост върху уеб адреса, според правилата на ICANN и според това Споразумение.

За да може да се възстанови собствеността на даден клиент върху изтекъл домейн се начислява допълнителна такса от 30лв. за .com, .net, .info, .org домейни за първите 30 дни след изтичане.
След 30 дни от датата на изтичане на .com, .net, .info, .org домейна, таксата за възстановяване на домейн варира между $100-$250 и възможността за подновяване трае още 30 дни.


За подновяване на изтекъл .EU, .UK, .US, .WS, CO домейн допълнителната такса варира между $60-$250 от датата на изтичане на домейна.

Без заплащането на изброените по-горе такси, БГ хостинг ООД не поема отговорност за връщане на собствеността на клиента върху изтекъл домейн (уеб адрес). 

5. Прекратяване на Споразумението

5.1 Ако не сте изплатили каквито и да било дължими суми към нас до крайната им дата на изтичане, ние можем да преустановим Услугата и/или да прекратим Споразумението без предупреждение.

5.2 Ако нарушите което и да е условие или срок, ние можем да преустановим Услугата и/или да прекратим това Споразумение веднага, без да Ви уведомим.

5.3 Ако сте компания, която е изпаднала в несъстоятелност и предстои да бъде ликвидирана или претърпява назначаване на ликвидатор, или доброволно предоставя администраторски контрол на кредиторите си, ние имаме право да прекратим Услугата и/или да прекратим настоящото Споразумение незабавно, без да Ви уведомяваме.

5.4 Не се връщат никакви суми при прекратяване на Услуги според точки 5.1, 5.2 и 5.3.

5.5 Запазваме си правото да преустановяваме Услугата и/или да прекратяваме настоящия Споразумение по всяко време. В този случай Вие ще Ви бъдат възстановите сумите, предплатени за оставащия период.

5.6 Можете да отказвате Услуги по всяко време от Вашия Клиентски Профил или чрез изпращане на съобщение от Системата за Запитвания (HelpDesk) към отдел Поддръжка.

5.7 През първите 30 дни на активиране на Услугата, Вие имате право да си върнете обратно платените такси с изключение на таксите за регистрация на домейн, таксите за трансфер на данни, и платени заявки до Отдел Поддръжка в случай, че решите да се откажете от Услугата. БГ хостинг ООД ще бъде ключов арбитър относно валидността на Вашата молба. Ние ще извадим гореизброените такси от сумите, които Ви дължим.

5.7.1 Вие нямате право на възстановяване на сумите по точка 5.7, ако преди това сте имали акаунт с БГ хостинг ООД независимо по кой план и за каква Услуга.

5.7.2 Възстановяването на сумите става в 30 дневен срок. Ако не сте получили обратно сумата в рамките на този срок, моля свържете се с нас.

5.8 Когато плащането е осъществено посредством кредитна или дебитна карта, дължимата сума подлежи за връщане на тази кредитна или дебитна карта.

5.9 При прекратяване на това Споразумение или при прекратяване на Услугите, имаме правото да блокираме незабавно вашият уеб сайт и да премахнем цялата информация разположена на него.

6. Обезщетение

6.1 Вие трябва да ни обезщетите и да ни осигурявате обезщетение при всякакви злоупотреби от ваша страна по това Споразумение и при всяка предявена претенция от трети лица, в резултат на предоставянето на Услугата от БГ хостинг ООД на Вас и на неправомерен начина на използване на Услугите и Сървърите ни от Вас, включително и без ограничения, всички предявени претенции, действия, съдебни процедури, загуби, задължения, вреди, разходи, разноски (включително приемливи съдебни разходи), каквито са претърпени или направени от нас, като последствие на Вашата злоупотреба или неспазване на това Споразумение.

7. Ограничаване на отговорността

7.1 Изключват се от отговорност всички Условия, срокове, постъпки и гаранции, свързани с предоставяните по Споразумението Услуги, както и вменена гаранция за добро качество и пригодност за определена цел, били те наложени от изпълнение на закона или друга институция, ако не са изрично упоменати в изложените тук условия.

7.2 Нашата обща отговорност към Вас за каквато и да е претенция по Споразумението, нарушение на право, небрежност или по друг начин произтичаща от или имаща връзка с предоставянето на Услуги, е ограничена до изплащането на разходите направени от Вас по отношение на Услугите, които са обект на каквато и да е предявена претенция.

7.3 Няма да се приемат искове, за които не сме били уведомени в период на 1г. от възникване на причините за иска.

7.4 В никакъв случай не сме отговорни за каквато и да е загуба на бизнеса Ви, пропуснати потенциални печалби или очаквани спестявания или за каквито и да било други косвени или преки икономически загуби от какъвто и да било вид.

7.5 Вие сте отговорни за следенето на трафика и използването на дисковото пространство на Вашия уеб сайт. Това лесно се вижда от Вашия контролен панел. Ако надвишите количеството, посочено в настоящият Ви план, ще Ви бъде начислена допълнителна надбавка според тарифите на плановете ни.

8. Забележки

8.1 Всяко уведомление може да бъде изпратено от която и да е страна по Споразумението към другата по електронна поща, факс или с препоръчана поща на адреса на другата страна. За съобщенията изпратени по електронна поща, се смята, че са получени в деня, в който са изпратени, а ако са изпратени по факс, се счита, че са получени при съобщение, че трансфера е осъществен без грешки. Ако уведомлението е пратено с препоръчана поща, се счита, че е връчено два дни след датата на изпращането му.

9. Поддръжка

9.1 На нашия уеб сайт ще намерите линкове към цялата информация, необходима за функционирането на Вашия уеб сайт. Цялата информация, отнасяща се до вашия акаунт трябва да е включена в първоначалния е-мейл, който получавате при активиране на акаунта. Ако не сте получили такъв е-майл, моля обърнете се към нашият Отдел Поддръжка. Има няколко причини, поради които е възможно да не получите електронно съобщение, но най-честата причина е неправилно въведен или нефункциониращ е-майл адрес.

9.2 Поддръжката на услугите ни в момента се състои само в разрешаване на проблеми свързани с функционирането на нашите Сървъри.

9.2.1 Ако имате нужда от поддръжка на ваш скрипт, можем да Ви препоръчаме полезна информация от Интернет. Също така бихте могли да закупите услугите на нашите техници на цена 80 лв/час, като минималното заплащане е за половин час. Запазваме си правото да променяме тази цена по всяко време.

9.3 Към Отдел Поддръжка можете да се обръщате само на български или на английски език през Системата за Поддръжка (Help Desk), по телефон - или на е-майл support@ineahost.com

10. Приложим закон

10.1 Това Споразумение се ръководи и е създадено в съответствие с разпоредбите на законите на Република България. С него се съгласявате да се подчинявате на изключителната власт на българските съдилища.

11. Заглавия

11.1 Това Споразумение е написано със заглавия на разделите единствено за удобство и това не трябва по никакъв начин да влияе върху обяснението и тълкуването му.

12. Клауза за недопустимо поведение

12.1 Никой няма право да качва клеветнически, скандални или лични данни за друго лице без негово съгласие, които умишлено причиняват емоционален стрес, както и материали, които нарушават правото на търговска марка, авторски права или друга права на интелектуална собственост.

12.2 Няма да се толерира обидно поведение към служител на БГ хостинг ООД. От вас се изисква да запитвате и да отговаряте на Отдела по Поддръжка професионално. Когато изпращате електронна поща към БГ хостинг ООД или си служите със Системата за Запитвания към Отдел Поддръжка, въздържайте се от употребата само на главни букви, удивителни знаци и други форми на писмено изразяване на груб тон. Всякакви ругатни, викане или друго умишлено смущаващо поведение, насочено към БГ хостинг ООД или нейни служители ще се счита за нарушение на настоящите Условия за ползване.

12.3 Всяка заплаха, отправена вербално, устно, писмено или предоставена от втори страни, насочена към БГ хостинг ООД или който и да е от нейните служители, партньори, оборудване - ще бъде тълкувана като нарушение на Условията за ползване.

12.4 Всяко поведение, което се счита за нарушение по този раздел, ще се счита за нарушаване на Условията за ползване. БГ хостинг ООД е единственият арбитър по отношение на това действие, което се счита за нарушение.

12.5 Не се дължи възстановяване на сумите, когато спирането на акаунт е в следствие нарушаване по някоя от точките в този раздел.

13. Отказ от Услуга

13.1 Имате право да се откажете от услугите ни по всяко време, като можете да го направите от клиентския си профил или изпратите молба към Отдел Поддръжка.

14. Заключителни разпоредби

14.1 Настоящите правила и условия, заедно с всички документи изрично посочени в тях, съдържат цялостното Споразумение с нас по отношение на предмета му и заменят всякакви по-ранни договори, споразумения, начинания или предложения, писмени или устни. Никакви устни обяснения или устна информация, давани от която и да е страна, не са в състояние да променят тълкуването на тези правила и условия. Съгласявайки се с тези Условия, Вие приемате, че нямате право да предявявате претенции въз основа на погрешно тълкуване на Условия от настоящото Споразумение, които не са били изрично упоменати.

14.2 БГ хостинг ООД си запазва правото да променя Условията за ползване по всяко време.

14.3 Ваше задължение е да проверявате Условията за ползване във връзка с подобни изменения.

15. Допустимо използване

За да Ви предложим професионална Услуга трябва да определим някои политики и указания за използването на услугите. Някои от тези политики може да изглеждат строги, но тяхната цел е да осигурят безопасност, функционалност и сигурна среда за нашите клиенти ,които публикуват информация в уеб пространството.

Много от нашите конкуренти не изискват от техните клиенти да спазват подобни политики. Ако някой от нашите потенциални клиенти не желае или не може да спазва посочените политики, с уважение ги молим да посетят нашите конкуренти.

15.1 Политика за съдържанието на Уеб и FTP сайтове:
Ние не позволяваме следните видове съдържание да се публикува на нашите сървъри:
- Порнографски материали
- Материали с нелегално съдържание (включително материали, за които не притежавате авторски права)
- Пиратски софтуер, сайтове насаждащи омраза, съдържание което може да се възприеме като клевета. Определянето дали дадено съдържание спада към посочените категории се извършва от представител на БГ хостинг ООД.
- Файлов download
- За потребители поставили непозволено съдържание може временно да се деактивира достъпа до уеб съдържанието им и/или достъпа до FTP. Те ще бъдат уведомени от БГ хостинг ООД и ще им се даде възможност да отстранят въпросното съдържание преди услугите им да бъдат отново активирани. Повторно нарушение може да доведе до пълно преустановяване на услугите, без възстановяване на средства за предплатени/платени услуги.

15.2 Политика за ползване на Email услугите:
БГ хостинг ООД не позволява разпространяването на нежелани съобщения (SPAM) от потребителите на нашата система. На потребители изпращащи подобни съобщения от нашата система, временно ще бъде преустановен достъпа до услугите. Те ще бъдат уведомени от БГ хостинг ООД и след прекратяване на разпространяването на нежелани съобщения услугите им ще бъдат възстановени. Повторно нарушение може да доведе до пълно преустановяване на услугите, без възстановяване на средства за предплатени услуги. БГ хостинг ООД не позволява предоставянето или препродаването на е-мейл услуги на трети лица.

15.3 Противозаконни действия:
Услугите на потребители използващи системата за противозаконни действия, включващи, но не лимитирани до, неоторизиран достъп до външни системи, измами с кредитни карти, кражба, вандализъм, изнудване, ще бъдат преустановени без връщане на плащания.

15.4 Възможност за отказ на услуги:
БГ хостинг ООД си запазва правото да откаже Услуга на всеки, без значение от причината. Ние налагаме тази политика за да осигурим професионална среда за потребителите на нашата система. Това включва всякакви програми, като CGI програма, която използва прекомерно количество системни ресурси. Прекомерно количество е такова, което води до значително понижение в производителността на сървъра. Единствено БГ хостинг ООД може да определя какво се разбира под значително понижение в производителността на сървъра. В някои ситуации, ние позволяваме голямо натоварване в зависимост от конкретните параметри, но това може да е обвързано с допълнителни разходи.
Нашите Гаранции:
Убедени сме в нашите способности да следваме обещанията си. Ето защо ние гарантираме:
30 дневна гаранция
Адекватна поддръжка
99.9 uptime
Всеки хостинг план включва:
  • Контролен панел на Български език (или език по Ваш избор) - cPanel с RVSkin
  • Frontpage Extensions
  • mySQL Databases
  • CGI-bin / PHP4 & 5/ Perl
  • Anti Virus – Spam филтри
  • Fantastico DeLuxe
  • RVSiteBuilder Professional
  • SiteBuilder
  • 99.9% Uptime Guarantee
  • Ежедневен back-up
Какво казват нашите клиенти: С това писмо искаме да благодарим на целия екип на ИнеаХост за изключително любезното съдействие и професионално отношение при всички наши контакти. Въпросите ни винаги намират точни и бързи отговори. За избора ни за ползване на хостинг от ИнеаХост в значителна степен повлия Вашият добре организиран и подробен интернет сайт. За нас ИнеаХост е пример за пълно съответствие на рекламна информация и действия за нейното доказване.
Надяваме се, че и в бъдеще сътрудничеството ни ще бъде все така ползотворно и приятно.

С уважение,
ЕТ "Саниел" София
Васил Павлов
Управител
Партньорска програма

Препоръчай на приятел