Какво е 'Add-On' домейн?

 

“Add-on” домейн е отделен домейн, който може да се добави към съществуващия Ви хостинг акаунт. За него се създава поддиректория  в главната Ви хостинг директория, но се показва различен уеб сайт. Предимството на Add-on домейните е, че можете да създавате голям брой уеб сайтове с различни имена на домейни на Вашия съществуващ хостинг акаунт. Add-on домейните споделят пространството и трафика на главния домейн.  Задължително е да бъдат регистрирани, преди да могат да се добавят към хостинг акаунта.

 

 

  • 41 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Как да си насоча нейм сървърите към вас?

Първо ще получите нов хостинг акаунт с нас. След това ние ще трансферираме всички файлове за...

Какво е Поддомейн ('subdomain')?

  Поддомейн e домейн, който е част от главния домейн. Обикновено поддомейнът е описателно...

Какво е Домейн?

Домейнът (от англ. domain – владение, област, обхват) е уникално име, състоящо се от...

Какво е Паркиран домейн (Parked Domain)?

Паркиранeто на домейни позволява насочването на едно или няколко домейн имена към един и същ...