Какво е Поддомейн ('subdomain')?

 

Поддомейн e домейн, който е част от главния домейн. Обикновено поддомейнът е описателно име, което се слага преди главния домейн.

Например за домейна ineahost.com, поддомейни са blog.ineahost.com и support.ineahost.com. Поддомейните обикновено служат за да разделят уеб сайтовете тематично на различни секции.

 

  • 44 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Как да си насоча нейм сървърите към вас?

Първо ще получите нов хостинг акаунт с нас. След това ние ще трансферираме всички файлове за...

Какво е 'Add-On' домейн?

  “Add-on” домейн е отделен домейн, който може да се добави към съществуващия...

Какво е Домейн?

Домейнът (от англ. domain – владение, област, обхват) е уникално име, състоящо се от...

Какво е Паркиран домейн (Parked Domain)?

Паркиранeто на домейни позволява насочването на едно или няколко домейн имена към един и същ...