Articles

 Как да си насоча нейм сървърите към вас?

Първо ще получите нов хостинг акаунт с нас. След това ние ще трансферираме всички файлове за...

 Какво е 'Add-On' домейн?

  “Add-on” домейн е отделен домейн, който може да се добави към съществуващия...

 Какво е Домейн?

Домейнът (от англ. domain – владение, област, обхват) е уникално име, състоящо се от...

 Какво е Паркиран домейн (Parked Domain)?

Паркиранeто на домейни позволява насочването на едно или няколко домейн имена към един и същ...

 Какво е Поддомейн ('subdomain')?

  Поддомейн e домейн, който е част от главния домейн. Обикновено поддомейнът е описателно...