Articles

 Грешка 500

Ако уебсайта Ви показва грешка „500 Internal Server Error”, най-вероятна причина за...

 Как да променям PHP настройките?

Създайте празен текстови файл и го наречете php.ini (предполага се, че не съществува такъв...

 Как да увелича границите на PHP паметта?

Създайте празен текстови файл и го наречете php.ini (ако не съществува вече такъв файл).Напишете...

 Как да увелича границите при качването на PHP файлове?

За да увеличите границите при качване на PHP файлове за Вашия уебсайт следвайте...

 Как се използва PHP5

PHP5 е настроен да се използва по подразбиране на всички сървъри. Не е необходимо да правите...